การคัดลอกตารางจากหน้าเว็บไปลงในเอ็กเซล

บ่อยครั้งที่มักประสบปัญหาการคัดลอกข้อมูลตารางจากหน้าเว็บแล้วนำไปลงในชีทของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล หรือไมโครซอฟท์เวิร์ด ทั้งนี้เพราะโปรแกรมทั้งสองพยายามรักษารูปแบบ (Format) เดิมไว้ แต่กลับไม่พอดีหรือสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ หากจะตั้งค่ารูปแบบหลังจากคัดลอกแล้ว บางครั้งต้องตั้งหลายที่ หลายขั้นตอน และมักไม่สำเร็จ ดังนั้นจึงขอเสนอการแก้ปัญหานี้ที่สามารถทำได้โดยง่ายและสามารถนำไปใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงปัญหานี้ได้ ดังนี้

สมมติคัดลอกตารางข้อมูลจากหน้าเว็บดังนี้

รูปภาพ

หลังจากนั้นนำไปวางในเอ็กเซล ถ้าเป็นเอ็กเซล 2010 ก็จะมีให้เลือกวางแบบพิเศษตามลูกศรชี้ในรูปถัดไป บางครั้งก็จะสำเร็จ คัดลอกได้ตามที่ต้องการ

รูปภาพ

 

แต่ถ้าบ่อยครั้งคัดลอกแล้วยังมีปัญหา หรือเป็นเอ็กเซลเวอร์ชันอื่นๆ จะมีปัญหาการจัดรูปแบบ ดังภาพถัดไป

รูปภาพ

 

ถ้ามีปัญหาดังนี้ การปรับรูปแบบด้วยเอ็กเซลเองค่อนข้างยุ่งยาก เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยคัดลอกข้อมูลจากหน้าเอ็กเซล (ที่เพิ่งวางลงเมื่อกี้นี้) ทั้งหมด แล้วนำไปวางในโปรแกรม Notepad ดังภาพถัดไป

รูปภาพ

 

หลังจากนั้นคัดลอกทั้งหมดจาก Notepad กลับไปลงในเอ็กเซลอีกครั้ง แต่ต้องล้างข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในชีทเดิมก่อน สุดท้ายก็จะได้ข้อมูลที่ถูกล้างรูปแบบออกทั้งหมดดังภาพถัดไป

รูปภาพ

 

วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกๆ โปรแกรมที่เกี่ยวกับความไม่เข้ากันของรูปแบบ (Format) แม้กระทั่งการคัดลอกจากไฟล์ PDF ไปลงโปรแกรมเวิร์ด ถ้ามีปัญหาคล้ายๆ แบบนี้ก็สามารถพักข้อมูลที่ Notepad ก่อนได้

Advertisements