ถึงเวลาให้ความใส่ใจเรื่องของพลังงาน

น้ำมัน  ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ  เหล่านี้ถูกมนุษย์ค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์ให้ความเจริญก้าวหน้ากับอารยธรรมต่างๆ   หากแต่ความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุเหล่านี้ได้แลกมาด้วยความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม    วันนี้พลังงานเหล่านี้กำลังหมดไป   แล้วเราจะทำอย่างไร?

ประเทศเยอรมนี และสเปนเป็นผู้นำในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบแห่งรถยนต์พลังงานลูกผสม  เนเธอร์แลนด์ประสบความสำเร็จเรื่องพลังงานจากน้ำและลม  สวีเดนบุกเบิกเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน  ฝรั่งเศสใช้พลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก ฯลฯ

ประเทศไทยถือเป็นประเทศกำลังพัฒนา มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมายตลอดเวลา สิ่งที่ตามมาคือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีพ.ศ. 2553 มากถึง 24,630 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 15.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตินั้นมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะใช้ได้ถึงเพียงปีพ.ศ. 2575 เท่านั้น แม้ข้อมูลเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังไม่มีการพยายามพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง

แต่อย่างไรก็ตามยังมีการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด และลดการใช้พลังงาน ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี (LED) แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตหลอดแอลอีดีสามารถพัฒนาให้ได้อัตราความสว่างสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้หลอดแอลอีดีประหยัดกว่าหลอดฟลูออร์เรสเซนต์มาก และราคาที่ลดลงมาก นอกจากนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายตามแผนกขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าทั่วไป

รู้อย่างนี้แล้ว เปลี่ยนหลอดไฟครั้งหน้าเลือกใช้หลอดแอลอีดีนะครับ แพงกว่าแต่คุ้มค่าระยะยาวครับ

แหล่งอ้างอิง :

http://www.ledonhome.com/

http://www.nst.or.th/article/article0138.htm

http://news.voicetv.co.th/global/65840.html

http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=117&cno=4316

http://www.dae.mi.th/articles/hybrid-car.htm

http://www.ditp.go.th///attachments/article/doc/55/55002273.pdf

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9490000089727

http://www.lekise.co.th/payback.php

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1369309269

การใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน,

[Online]. [cited 2013 April 7] Available from:http://www.eppo.go.th/power/power2554.pdf

วีรากานต์ เก่งกาจ. เริ่มที่เราปฏิวัติพลังงาน พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์บริษัทออฟเซ็ท

ครีเอชั่น จำกัด.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s